Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
141 mrha1501 218 76 10 88.37%
142 humxambg 218 111 115 49.12%
143 Khanhduy1985 217 90 53 62.94%
144 cuchuoicu 215 85 40 68.00%
145 0963277296th 215 95 70 57.58%
146 lamchihung77 212 79 25 75.96%
147 quandnkt 210 81 33 71.05%
148 outlinegto 210 88 54 61.97%
149 lemon90 208 79 29 73.15%
150 numb3rz3r0 208 71 5 93.42%
151 dembuonfgg 207 82 39 67.77%
152 hung47cb 206 81 37 68.64%
153 tatthien 206 74 16 82.22%
154 le0xx 206 81 37 68.64%
155 gyarados 205 77 26 74.76%
156 nguyenthuhdvn 205 77 26 74.76%
157 pocaanhyeuem 205 102 101 50.25%
158 sonteosp 204 77 27 74.04%
159 thanhthanh90 203 76 25 75.25%
160 tungal0 203 76 25 75.25%