Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
121 capironman1995 243 91 30 75.21%
122 ngockhanh311297 243 101 60 62.73%
123 quang301192 242 87 19 82.08%
124 nhatvietnam 239 106 79 57.30%
125 ythaydoi 238 111 95 53.88%
126 cochidau1210 235 90 35 72.00%
127 votalong 235 90 35 72.00%
128 bigbang_alive1 234 91 39 70.00%
129 tic_ne 228 89 39 69.53%
130 vunguyen177 227 85 28 75.22%
131 onehit 226 85 29 74.56%
132 Miumiuqn 226 95 59 61.69%
133 taikhoanf032017 225 82 21 79.61%
134 cmtom9x 224 91 49 65.00%
135 linhyeu2001 224 84 28 75.00%
136 pchung96 224 101 79 56.11%
137 vnhat195 223 92 53 63.45%
138 humxambg 223 113 116 49.34%
139 omaigot1 223 89 44 66.92%
140 trangnghia 222 86 36 70.49%