Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
121501 manhavin 0 0 0%
121502 huyethanbang 0 0 0%
121503 1326123456789 0 0 0%
121504 s2abcs22 0 0 0%
121505 bonghuyen123 0 0 0%
121506 truongtep33 0 0 0%
121507 hocdot89 0 0 0%
121508 dongvp1997 0 0 0%
121509 shockboync 0 0 0%
121510 mrst98 0 0 0%
121511 thjeugjas01 0 0 0%
121512 BOBIENNGA 0 0 0%
121513 hoplb 0 0 0%
121514 taolahotboyvn 0 0 0%
121515 berykiss 0 0 0%
121516 ngan1306 0 0 0%
121517 invar202007 0 0 0%
121518 huybao1992 0 0 0%
121519 minh912000 0 0 0%
121520 mon_puong 0 0 0%