Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
101 blue_crystal_hp 240 88 24 78.57%
102 goldsteppe 239 86 19 81.90%
103 bebi220718 238 107 83 56.32%
104 giangtriduong 238 112 98 53.33%
105 aoe8xthanhoa 237 84 15 84.85%
106 nhuquynhvu 237 91 36 71.65%
107 tungal0 237 87 24 78.38%
108 anhphuchg123 237 84 15 84.85%
109 kenylove 236 90 34 72.58%
110 tuanket1988 235 109 92 54.23%
111 hunggia1 232 94 50 65.28%
112 giacatluongdt5 231 89 36 71.20%
113 phamhuy20081990 228 81 15 84.38%
114 hatdieu 228 89 39 69.53%
115 chipyeu14 227 80 13 86.02%
116 Khanhduy1985 227 96 61 61.15%
117 quyetloan6868 226 104 86 54.74%
118 anhtung275 225 86 33 72.27%
119 DiTimAnhSang 223 89 44 66.92%
120 kenshintnn 223 110 107 50.69%