Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
101 quyencoccb 265 110 65 62.86%
102 ctd30690 264 107 57 65.24%
103 xtruonglatao 262 98 32 75.38%
104 caoanh286 261 95 24 79.83%
105 ngocs2quyen9xx 261 97 30 76.38%
106 mitlovelc 261 93 18 83.78%
107 duyhoang93 260 114 82 58.16%
108 kiepchayphu 260 115 85 57.50%
109 LINKing1 256 108 68 61.36%
110 dinhha245 256 93 23 80.17%
111 Sh0ckB0y1987 253 112 83 57.44%
112 phamvankhangmnd 253 98 41 70.50%
113 a01636322741 252 93 27 77.50%
114 ducphuc6789 248 92 28 76.67%
115 luuvanbui1991 248 97 43 69.29%
116 mrkien2009 247 91 26 77.78%
117 huyhanam1995 246 91 27 77.12%
118 duong200392 245 90 25 78.26%
119 08061991 245 100 55 64.52%
120 chandat1987 244 112 92 54.90%