Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
81 Leng_Keng94 258 94 24 79.66%
82 s8kb0y 258 104 54 65.82%
83 mathip1412 255 101 48 67.79%
84 deptrai9xhn 255 114 87 56.72%
85 tbl27011996 254 95 31 75.40%
86 nghiapho0903 254 95 31 75.40%
87 DTT 251 99 46 68.28%
88 cutun0nljn3 251 93 28 76.86%
89 delpialo83 251 94 31 75.20%
90 ymatu92 251 116 97 54.46%
91 manh26693 250 93 29 76.23%
92 zadokooll123 249 106 69 60.57%
93 cushin250994 248 143 181 44.14%
94 gietgiet191919 248 102 58 63.75%
95 conboduy 247 89 20 81.65%
96 traingheoi10 243 91 30 75.21%
97 Brooklet 243 89 24 78.76%
98 doromir01 242 86 16 84.31%
99 ythaydoi 242 116 106 52.25%
100 tau0so140283 241 162 245 39.80%