Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
41 sonteosp 350 126 28 81.82%
42 trungoc 346 132 50 72.53%
43 starnight2 345 130 45 74.29%
44 quangthai008 344 132 52 71.74%
45 giapqazx 343 129 44 74.57%
46 quocdong1990 343 130 47 73.45%
47 hacaovu 342 153 117 56.67%
48 tientoitinh375 340 122 26 82.43%
49 Cesardaide 336 149 111 57.31%
50 ctd30690 326 139 91 60.43%
51 tientd1993 323 161 160 50.16%
52 bi161292 322 116 26 81.69%
53 dungconan14 320 121 43 73.78%
54 phamhung08695 316 113 23 83.09%
55 hungrauk3qtkd 315 120 45 72.73%
56 logph1211 315 125 60 67.57%
57 cuhanh12 312 132 84 61.11%
58 ngtiendat1450 309 116 39 74.84%
59 duonghp071296 308 108 16 87.10%
60 lionkingbg 307 132 89 59.73%