Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
21 dangquocvietanh 597 228 87 72.38%
22 hoadaoxjnh00 597 206 21 90.75%
23 lethehung0203 593 235 112 67.72%
24 MaLong19 589 221 74 74.92%
25 chipyeu14 569 207 52 79.92%
26 linhns2711 566 194 16 92.38%
27 duytrinhyb1992 554 217 97 69.11%
28 hacoi88 533 294 349 45.72%
29 phanxdung 524 197 67 74.62%
30 Thanhvien07 521 248 223 52.65%
31 congatoa015 509 177 22 88.94%
32 quangduy2016v1 508 182 38 82.73%
33 hungphamxdaaoe 488 184 64 74.19%
34 tangocson1991 485 186 73 71.81%
35 hoanglongvk 481 178 53 77.06%
36 kiemtienvatva87 466 177 65 73.14%
37 AOE_GLASS_TEAM 464 161 19 89.44%
38 xda201 464 180 76 70.31%
39 luenvuong 452 183 97 65.36%
40 s8kb0y 442 167 59 73.89%