Xếp hạng rank

Thứ hạng Người chơi Elo Thắng Thua Win rate
thangdaika200 2450 867 151 85.17%
NAM_NXG__ 2131 735 74 90.85%
khoa0906 1223 431 70 86.03%
4 chinhx4 1173 433 126 77.46%
5 thachxanh1 912 309 15 95.37%
6 bi161292 894 313 45 87.43%
7 qwerty1 893 305 22 93.27%
8 lehuy2403 890 327 91 78.23%
9 mylinh 878 311 55 84.97%
10 longpro9x 853 348 191 64.56%
11 tinnypham 848 299 49 85.92%
12 MysteryKen 810 322 156 67.36%
13 bossb52tnut 809 277 22 92.64%
14 ongtruonghg_123 796 298 98 75.25%
15 kimhan92_bk 743 262 43 85.90%
16 19001800 701 260 79 76.70%
17 mrdinhtiep 666 252 90 73.68%
18 yeudcn97 626 219 31 87.60%
19 duong24 618 219 39 84.88%
20 giangcoi90 614 219 43 83.59%